בס"ד
UKIsrael

תוכנית בטיחות אש

תוכנית בטיחות אש

תוכנית בטיחות אש כשמה כן היא "בלשון העם" הגדרה למושג : "נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש" שמופיע בתקנה 11 א' לתקנות התכנון והבניה.

התוכנית נבנית ע"י ממונה בטיחות אש.

במהלך העשורים האחרונים, יחד עם הממצאים המטרידים בנוגע לכמות הדליקות מדי שנה, הוכרה הבעייתיות שקיימת במבנים רבים, ועל אחת כמה וכמה במשרדים ובבתי עסק בהם יש ריכוז אוכלוסייה רב במבנה אחד או בבתי עסק בעלי סיכוני אש גבוהים או חומרים מסוכנים העלולים לגרום לדליקות. על כן, בשנת 2008 עודכנו תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970 (תיקון מספר 3). התקנה קבעה את הצורך בתוכנית בטיחות אש, בקיום נספח אמצעים, על מנת למזער את מספר הדליקות ולדאוג להיערכות מוקדמת לאירועי שריפה.

מי צריך את זה בכלל ?

התקנה דורשת לבצע את לשון הנספח: "בעבור כל בניין, למעט בניין כמפורט בתקנת משנה (ב), יוגש נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש שבו יפורטו הנתונים שלהלן, כולם או חלקם, ככל שהם נוגעים לבניין לפי תקנות אלה".

ממי ניתן לדרוש את התוכנית ?

 1. בנייה חדשה
 2. תוספת בנייה
 3. שינוי מהותי במפעל
 4. שינוי ייעוד של מבנה
 5. שינוי תהליך במפעל המצריך שינוי ייעוד של אזורים מסוימים במפעל.

מה כלול בתוכנית בטיחות אש ?

בהוראות נציבות הכבאות בפרק 500 בהוראה 532 מפורטות ההוראות לביצוע: אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד, בו מפורטים אמצעי המילוט, כיבוי, גילוי וכו' כמקרא אחיד להצבתו על גבי התוכניות האדריכליות.

מהם השלבים לביצוע תוכנית בטיחות אש ?

 1. עם הגשת הבקשה להיתר בניה לאחר רכישת הקרקע ברשות המקומית מתקבלת החלטת ועדה לצורך התחלת הליך של היתר בניה.
 2. בעל הנכס או מי שרשום כבעליו, נדרש לתכנן את נספח האמצעים בהתאמה לסוג ואופי המבנה.
 3. עם סיום התכנון יש לגשת לרשות הכבאות הרלוונטית לאישור התוכנית. (לעיתים תוגש התוכנית במחוז הרלוונטי ולא בהכרח ברשות הכבאות בעיר בה הנכס מתקיים).
 4. עם אישור הכבאות יש להתחיל ביישום התכנון המוקדם ולבצע את תהליך הבנייה בהתאם לנספח האמצעים (התקנות אמצעי הכיבוי, הגילוי ואמצעים לבטיחות אש במבנה, ייעשו על פי התקנים המחייבים הרלוונטיים).
 5. לאחר יישום התוכנית בהתאם לתכנון, יש לבקש מרשות הכבאות להגיע לביקורת טרום אכלוס המבנה.
 6. לאחריה יאושר המבנה בהתאם לביצוע תקין.

התוכנית מתפרשת על פני זמן נרחב ומספר רב של גורמים. ראשית, בעת תכנון המבנה והקמתו נדרש מהקבלן הבונה לתכנן פתחי אוורור ופתחי סינון עשן שיצמצמו נזקי שריפה אפשרית. שנית, יש לוודא בבניה כי קיימים מתחמי מילוט ונקודות אסטרטגיות, אליהם יוכלו לברוח העובדים בעתות שריפה או חירום.

לאחר שלב הבנייה נדרש להציב בכל מבנה מכשור ואבזור להתמודדות עם שריפה ומניעתו. כך, כל עסק על פי תנאים וקריטריונים שמגדירים מהו עסק, לדוגמא: להתקין גלאי עשן, זרנוקים לכיבוי שריפה ומטפי כיבוי בנקודות אסטרטגיות, הידרנטים להזרמת מים ועוד.

לאחר מכן, רצוי לכלול העסקת מומחים להכנת תוכנית בטיחות אש עבור עסק. תוכנית הבטיחות אמורה להוות קו מנחה עבור בעל עסק כיצד למנוע תקלות בטיחותית ואף להציל חיי אדם ולא להתקיים רק "לצורך האישור".

לאחר קבלת תוכנית הבטיחות, על בעל העסק לפעול לפיה ולהעביר את המידע הלאה לממונים תחתיו. עליו לשלוח את עובדיו להדרכות בטיחות באש, ולהגדיר כיצד ובאלו אמצעים הוא ייעזר על מנת לצמצם את הסיכוי לשריפה ולמזער פגיעות אפשריות בעת שריפה עתידית.

תוכנית בטיחות באש אינה דבר שיש להקל בו ראש ועל כל בעל עסק לנהוג בנושא זה בכובד ראש. התנהלות נכונה על פי תיק בטיחות באש תוכל להבטיח עבודה בסביבה בטוחה, ואף במקרים מסוימים הנחיה נכונה תוכל למנוע לחלוטין שריפות ולהציל חיים במידה ומתרחש אירוע שריפה.

ממונה בטיחות אש מוסמך מטעם חברת "אפקט הבטיחות" יבנה עבורכם תוכנית בטיחות אש מלאה.

 

אנו פועלים בכל רחבי הארץ צפון, מרכז, דרום: חיפה, טבריה, נתניה, תל אביב, רמת גן, רעננה, ירושלים, יהודה ושומרון, אשדוד, באר שבע, אילת, וכל היישובים הסמוכים.

 

שאלות נפוצות

icon

התוכנית נבנית ע"י ממונה בטיחות אש.

icon

עבור כל בנין ישן או חדש המשמש למסחר, מגורים, תעשייה וכו' נדרש להגיש תוכנית בטיחות אש. המדובר בבנייה חדשה, תוספת בנייה, שינוי מהותי במפעל, שינוי ייעוד של מבנה, שינוי תהליך במפעל המצריך שינוי ייעוד של אזורים מסוימים במפעל.

icon

עם סיום התכנון יש לגשת לרשות הכבאות הרלוונטית לאישור התוכנית.

icon

ממונה בטיחות אש מוסמך מטעם חברת "אפקט הבטיחות" יבנה עבורכם תוכנית בטיחות אש מלאה.

icon

אנו פועלים בכל רחבי הארץ: צפון, מרכז, דרום.

 

תוכנית בטיחות אש לדוגמא

תוכנית בטיחות אש לדוגמא

שירותים נוספים

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש בשל כמות השריפות הבלתי סבירה מדי שנה, המשרד לביטחון פנים ותחתיו הרשות לכבאות והצלה, קבעו מספר תקנות וחוקים שנועדו לקבוע מסגרת מחייבת עבור כל עסק,

היתר רעלים

היתר רעלים חומרים מסוכנים – תחיקה  על פי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993,  לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר

יועץ בטיחות – כיצד הוא מסייע לעסק שלך ?

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 נדרש כל מפעל (מפעל : כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 ) להעסיק/לשכור יועץ בטיחות במפעל / ארגון על מנת שינהל

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן