בס"ד
UKIsrael

שילוב ממונה בטיחות בארגון – בחירה נכונה

יועץ בטיחות – ממונה בטיחות

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 נדרש כל מפעל (מפעל : כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 ) להעסיק/לשכור ממונה בטיחות במפעל / ארגון על מנת שינהל את הבטיחות בארגון ויכתוב תוכנית לניהול הבטיחות.

ממונה על הבטיחות בארגון (יועץ בטיחות) מסייע למחזיק המקום לשמור על קיומן של תנאי בטיחות נאותים לעובדים, לשמור על בריאותם, בטיחותם ורווחתם. את ממונה הבטיחות בארגון נכון לשלב בכלל תהליכי הארגון. החל משלבי הפיתוח דרך שהרכש ועד ליישום המכירה והשילוח.

דוגמא לשילוב ממונה בטיחות בעבודה בתהליך רכש מוצר למפעל:

הארגון נדרש לרכוש מכונת ייצור ל… עוגיות.

בחינה של ממונה הבטיחות בתהליך הרכש

בתהליך  (RFI (Request For Information – ממונה הבטיחות בעבודה מגדיר עפ"י ניהול סיכונים מקדים שערך במקום עמדת העבודה הייעודית , וכחלק מנוהל הכנסת גורם סיכון חדש כמו שמפורט בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 , את הדרישות הבטיחותיות להתאמה למכונה. מחלקת הרכש תפנה לספקים לבקש מידע על המכונות הייעודיות המותאמות לדגשי הבטיחות של ממונה הבטיחות (כגון : מיגון מכונות, התקני מגן לחשמל, ועוד.)

דגשי בטיחות של ממונה הבטיחות בקבלת המוצר

לאחר שנבחרה המכונה וכעת נדרש להתקינה במפעל, ממונה הבטיחות ידריך את מתקיני המכונה על הסיכונים במקום העבודה הייעודי אליה הם מגיעים, יכיר להם את נהלי החירום של המפעל, את יציאות החירום הקרובה ואת התאמתם לצוותי החירום שבמקום.

במידה ונדרש מהמתקינים ציוד מגן אישי מתאים (כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997) יבחן ממונה הבטיחות את הצרכים ויוודא שהציוד מתאים, בתוקף ותקין. טרום תחילת עבודתם.

לאחר מכן יאשר את חיבור המכונה לחשמל בהתאמה לחוק החשמל, תשי"ד-1954 ובאמצעות בעל מקצוע מתאים שיחבר לחשמל עפ"י תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985 וכן על זה הדרך לאשרר את כל תקינות המכונה טרום הפעלתה.

דגשי בטיחות של ממונה הבטיחות בהפעלת המוצר

טרום הפעלת המוצר, יוודא ממונה הבטיחות כי למוצר קיים ספר מכונה בו מפורטים דגשי הבטיחות של היצרן, ויבצע הדרכת בטיחות לעובדים המפעילים את המכונה בשיתוף עם מדריך מטעם היצרן שילמד כיצד להפעיל את המכונה.

במידע ונדרש ציוד מגן אישי מתאים, יירכש בתהליך הרכש גם ציוד מגן אישי ויסופק לעובדים הרלוונטים. ממונה הבטיחות יבדוק בהוראות היצרן האם קיימים דגשים מיוחדים בנושאי בטיחות ובריאות העובדים וידריך אותם בהתאם.

ניהול השוטף של הבטיחות באמצעות ממונה הבטיחות / יועץ הבטיחות בארגון

מעת לעת יבצע ממונה הבטיחות ניהול סיכונים לעמדת העבודה בה המכונה ממוקמת ומופעלת וימליץ על דגשי בטיחות ובריאות מתאימים.

חברת אפקט הבטיחות בע"מ היא ארגון ממוני בטיחות ומספקת שירות ממונה בטיחות איכותי המשלב אסטרטגיית ניהול הבטיחות בתצורת ניהול פרויקטים בהיבטי האיכות והניהול השוטף.

 

שירותים נוספים

היתר רעלים

היתר רעלים חומרים מסוכנים – תחיקה  על פי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993,  לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר

ניהול האיכות בארגון – ISO 9001 : 2015

תקני איכות בכלל וכן תקן איכות זה, מתנהל בשיטה הרווחת לניהול האיכות בארגון, הלא היא שיטת ה P-D-C-A האמריקאית. ISO 9001:2015 הוא התקן הבינלאומי שתורגם בין השאר גם כתקן ישראלי

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש בשל כמות השריפות הבלתי סבירה מדי שנה, המשרד לביטחון פנים ותחתיו הרשות לכבאות והצלה, קבעו מספר תקנות וחוקים שנועדו לקבוע מסגרת מחייבת עבור כל עסק,

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן