בס"ד
UKIsrael

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

בשל כמות השריפות הבלתי סבירה מדי שנה, המשרד לביטחון פנים ותחתיו הרשות לכבאות והצלה, קבעו מספר תקנות וחוקים שנועדו לקבוע מסגרת מחייבת עבור כל עסק, שתמנע ותצמצם תקריות בטיחות בכלל, ותקריות שריפה או דליקות, בפרט. כל עסק מחויב בקיום הדרישות האלו, אחרת רישיונו יישלל או שלא יינתן לו מלכתחילה. לפניכם מספר דרישות שמציב משרד הכבאות וההצלה וכיצד יכולים עסקים להתנהל איתן באופן מיטבי:

​דרישות שנתיות של המדור למניעת דליקות בתחנה האזורית השייכת למפעל

כל מפעל משויך לתחנת כבאות מסוימת על פי האזור בו הוא ממוקם. תחומי האחריות והסמכויות מתחלקים, ובאופן זה, יכול כל מפעל לקבל הנחיות ישירות מהתחנה הקרובה אליו ולא רק מהרשות הגדולה, הנמצאת במקום מרוחק. תחנה אזורית תוכל לבחון כל אזור ומפעל בצורה אישית ולקבוע את הדרישות למניעת דליקות על פי המאפיינים הספציפיים של המתחם. הדרישות הספציפיות ייקבעו על פי מזג האוויר, תנאי הטבע הסביבתיים, צורת המבנה, סוג המבנה וכדומה.

הכנת תוכנית עבודה לטיפול בדרישות

בקבלת הדרישות השנתיות מהתחנה האזורית או מרשות הכבאות וההצלה הלאומית, על המפעל להציג, תוך זמן שייקבע מראש, תוכנית עבודה המסבירה כיצד נערך המפעל לעמידה בדרישות הבטיחות, כיצד יפעל לשיפור ההתנהלות ולמציאת פתרונות בטיחותיים. אלו למעשה "שיעורי הבית" שעל כל מפעל להציג לאחר קבלת הדרישות מכוחות הכבאות וההצלה.

רישוי עסקים בטיחות אש – מציאת פתרונות המותאמים לחוק

כל תקלה או מפגע בטיחותי, שעלול להוות סכנה, חייבים להישקל בכובד ראש על מנת למצוא עבורם את הפתרון היעיל ביותר והחוקי כדי שלא יממשו את פוטנציאל הסכנה הגלום בהם. הפתרונות יכולים להיות ברמת הקורסים וההדרכות שייקבעו לעובדים כדי לצמצם את נזקי המפגע, או פתרונות ברמת התשתיות והמבנה על ידי תיקון, שיפוץ, הסרה או בניה מחדש.

הגשת אישורים לכבאות

בשל הסיכון הרב המצוי בשרפות ודליקות, ובפרט במפעלים ובבתי עסק, כל חברה מחויבת על פי חוק לתקנות מסוימות ובהצגת אישורים לקיום כלל התקנות האלו. במידה ואין בידיה את האישורים הנדרשים, מתחם העבודה לא יקבל אישור להיפתח. אלו נקודות שלא ניתן לחכות לאסון על מנת לפעול נגדן. נקודות בטיחות אלו הן עמודי תווך בסיסיים שאין עליהן פשרה או מקום לוויכוח.

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר"

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מפורטים העסקים בהם קיימת אפשרות להגשת רישיון עסק במסלול מקוצר ע"י תצהיר של בעל העסק שעומד בדרישות המסלול.
באתר השירותים והמידע הממשלתי קיימים הקריטריונים לעסקים טעוני רישוי העונים על "מסלול תצהיר".
יישום הדרישות על פי מסלול אישור על יסוד אישור כבאות, נבחנים הדרישות לפי פריט הרישוי הרלוונטי ובעל העסק פועל ליישומן.

חברת "אפקט הבטיחות" מסייעת למבקשים רישיון עסק בתחום בטיחות אש ובתחומים נוספים.

אנו פועלים בכל רחבי הארץ צפון, מרכז, דרום: חיפה, טבריה, נתניה, תל אביב, רמת גן, רעננה, ירושלים, יהודה ושומרון, אשדוד, באר שבע, אילת, וכל היישובים הסמוכים.

שאלות נפוצות

icon

אחד השלבים בקבלת/חידוש רישיון עסק הוא קבלת אישור כיבוי אש הניתן על ידי רשות הכבאות הארצית לאחר בדיקה מקיפה של אמצעי הכיבוי בעסק. לאחר הבדיקה יוגש דו"ח אשר כולל את סידורי בטיחות האש הנדרשים.

icon

יש לזמן את מפקח הדליקות של רשות הכבאות הקרובה למקום העסק, לערוך סיור במבנה להצגת תהליכי המפעל או העסק ולהמתין לדוח מפורט של דרישות ממפקח הדליקות. לאחר קבלת הדוח יש לפעול ליישומו בהתאמה. לאחר מכן להזמין את מפקח הדליקות לסיור משלים והצגת התיעוד לתקינות הבדיקות וזה יפיק אישור תקינות לעסק לבטיחות אש.

icon

הדרישות של רשות הכבאות שונות מעסק לעסק ותלויות בגודלו, בסוג המבנה, בכמות האנשים אשר צפויים לשהות או לבקר בו, בחומרים בהם נעשה שימוש ועוד. אך ישנן דרישות כלליות התקפות לכל סוגי העסקים, לדוגמא הצבת שילוט בולט לפתחי היציאה ועוד.

icon

אנו פועלים בכל רחבי הארץ: צפון, מרכז, דרום.

 

רישוי עסקים בטיחות אש

רישוי עסקים בטיחות אש

שירותים נוספים

ייעוץ הדרכה והטמעה

בכל ארגון, חברה או עסק מנהלים ימי הדרכה באופן שוטף על מנת לשנות מהלכים, להדריך נהלים ולשפר ביצועים ברמת העבודה, התפעול והניהול השוטף. כל הדרכה נועדה למנף את החברה ולגרום

תוכנית בטיחות אש בעסק

תוכנית בטיחות אש שריפה בעסק יכולה להיות אירוע קטסטרופלי ואסוני, שיוביל להרס רכוש ואף אובדן חיים. כדי להבטיח שהצוות והעובדים שלכם מוגנים במקרה בו תפרוץ שריפה, חיוני שלכל עסק תהיה

שירותי ממונה בטיחות – הרווח כולו שלך

  שירותי ממונה בטיחות – מהו הרווח שלך   בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 נדרש כל מפעל (מפעל : כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 )

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן