רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

בשל כמות השריפות הבלתי סבירה מדי שנה, המשרד לביטחון פנים ותחתיו הרשות לכבאות והצלה, קבעו מספר תקנות וחוקים שנועדו לקבוע מסגרת מחייבת עבור כל עסק, שתמנע ותצמצם תקריות בטיחות בכלל, ותקריות שריפה או דליקות, בפרט. כל עסק מחויב בקיום הדרישות האלו, אחרת רישיונו יישלל או שלא יינתן לו מלכתחילה. לפניכם מספר דרישות שמציב משרד הכבאות וההצלה וכיצד יכולים עסקים להתנהל איתן באופן מיטבי:

​דרישות שנתיות של המדור למניעת דליקות בתחנה האזורית השייכת למפעל:

כל מפעל משויך לתחנת כבאות מסוימת על פי האזור בו הוא ממוקם. תחומי האחריות והסמכויות מתחלקים, ובאופן זה, יכול כל מפעל לקבל הנחיות ישירות מהתחנה הקרובה אליו ולא רק מהרשות הגדולה, הנמצאת במקום מרוחק. תחנה אזורית תוכל לבחון כל אזור ומפעל בצורה אישית ולקבוע את הדרישות למניעת דליקות על פי המאפיינים הספציפיים של המתחם. הדרישות הספציפיות ייקבעו על פי מזג האוויר, תנאי הטבע הסביבתיים, צורת המבנה, סוג המבנה וכדומה.

הכנת תוכנית עבודה לטיפול בדרישות

בקבלת הדרישות השנתיות מהתחנה האזורית או מרשות הכבאות וההצלה הלאומית, על המפעל להציג, תוך זמן שייקבע מראש, תוכנית עבודה המסבירה כיצד נערך המפעל לעמידה בדרישות הבטיחות, כיצד יפעל לשיפור ההתנהלות ולמציאת פתרונות בטיחותיים. אלו למעשה "שיעורי הבית" שעל כל מפעל להציג לאחר קבלת הדרישות מכוחות הכבאות וההצלה.

מציאת פתרונות המותאמים לחוק

כל תקלה או מפגע בטיחותי, שעלול להוות סכנה, חייבים להישקל בכובד ראש על מנת למצוא עבורם את הפתרון היעיל ביותר והחוקי כדי שלא יממשו את פוטנציאל הסכנה הגלום בהם. הפתרונות יכולים להיות ברמת הקורסים וההדרכות שייקבעו לעובדים כדי לצמצם את נזקי המפגע, או פתרונות ברמת התשתיות והמבנה על ידי תיקון, שיפוץ, הסרה או בניה מחדש.

הגשת אישורים לכבאות

בשל הסיכון הרב המצוי בשרפות ודליקות, ובפרט במפעלים ובבתי עסק, כל חברה מחויבת על פי חוק לתקנות מסוימות ובהצגת אישורים לקיום כלל התקנות האלו. במידה ואין בידיה את האישורים הנדרשים, מתחם העבודה לא יקבל אישור להיפתח. אלו נקודות שלא ניתן לחכות לאסון על מנת לפעול נגדן. נקודות בטיחות אלו הן עמודי תווך בסיסיים שאין עליהן פשרה או מקום לוויכוח.

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר"

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מפורטים העסקים בהם קיימת אפשרות להגשת רישיון עסק במסלול מקוצר ע"י תצהיר של בעל העסק שעומד בדרישות המסלול.
באתר השירותים והמידע הממשלתי קיימים הקריטריונים לעסקים טעוני רישוי העונים על "מסלול תצהיר".
יישום הדרישות על פי מסלול אישור על יסוד אישור כבאות, נבחנים הדרישות לפי פריט הרישוי הרלוונטי ובעל העסק פועל ליישומן.

שירותים נוספים

תיק מפעל

תוכנית בטיחות אש

תוכנית בטיחות אש תוכנית בטיחות אש כשמה כן היא "בלשון העם" הגדרה למושג : "נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש" שמופיע בתקנה 11 א' לתקנות התכנון והבניה. במהלך העשורים האחרונים, יחד

ניהול הגנת הסביבה ISO 14001:2015

תקן ISO 14001:2015 הינו תקן בינלאומי לניהול סביבה, אשר מדינת ישראל אימצה והגדירה כתקן ישראלי רשמי. מטרת התקן להביא לאחידות בפעולות הנדרשות להפחתה במקור של תהליכי ייצור, אחסנה, פסולת וכיו"ב,

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

יצירת קשר

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן