בס"ד
UKIsrael

רישוי עסקים במפעל – סיפור הצלחה

אחת ההצלחות של עמידה בדרישות רישוי העסקים הייתה בעיריית חולון

מנהל מוסך קטן ומסורתי שבמשך שנים לא היה לו רשיון עסק, פנה אלינו בעקבות פנייה של הרשות המקומית לקיום דרישות החוק לפי  "צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013".

וכך החל סיפור ההצלחה….

פגישת היתכנות ותיאום צפיות

עם הגעתנו למוסך החלה פגישת היתכנות לקיום דרישות החוק בנוגע לרישוי עסקים.

סקרנו את סביבת המוסך, אמצעי ההרמה, כמות העובדים, אופי הפעילות, חומרים מוסכנים, אמצעי כיבוי אש וכיו"ב

לאחר מכן פגשנו את מנהל המוסך וערכנו תיאום ציפיות בנוגע לפעילות שלנו מול הרגולטור, אופי ההתנהלות שלנו ועבודתנו הישירה מולם.

פנייה לרשויות החוק לקבלת דרישות

קיבלנו ייפוי כוח מבעל המוסך ואיתו פנינו באופן מסודר לרשות עיריית חולון לצורך קבלת רשימת דרישות רגולטוריות

רשימת הדרישות הייתה :

קבלת אישור ממחלקת הנדסה בעיריית חולון, קבלת אישור כיבוי אש, קבלת אישור משטרה, קבלת אישור נגישות וקבלת אישור משרד העבודה – מנהל הבטיחות 

תהליך קבלת אישור כיבוי אש

בטרם זימנו את מפקחת הדליקות ייעצנו עפ"י התקנות, הוראות מכ"ר וכיו"ב למנהל המוסך לבצע מספר התאמות במוסך לצורך מיצוי הדרישות בטרם הוגשו לו.

זימנו את מפקחת הדליקות מכיבוי אש חולון לערוך סיור לצורך הפקת דרישות מתאימות לצורך קבלת אישור תקינות למוסך

לאחר הסיור אותו ליווינו באחריות וביעילות, קיבלנו דוח כיבוי אש עם רשימת דרישות

חלק מהדרישות היו לא רלוונטיות לעסק ולכן הגשנו ערער למפקחת הדליקות והסבר מדוע אין צורך לאותן דרישות המלווה בהצגת סימוכין ומקורות לדברינו

כאמור הדרישות הללו הוסרו והמוסך קיבל את אישור הכבאות המיוחל.

תהליך קבלת אישור משטרה

יצרנו קשר עם קצין רישוי עסקים במשטרת חולון לקבלת רשימת דרישות המותאמת לקבוצת הרישוי של מוסכים

קצין רישוי העסקים העביר לנו את רשימת הדרישות ובעל המוסך החל לבצע התאמות

שמרנו את אישורי התקינות, ריכזנו את אישורי ההתקנות, והגשנו באופן מרוכז לקצין רישוי העסקים והלה הנפיק את האישור המיוחל לאחר בדיקת אמיתות הנתונים ותקינותן.

תהליך קבלת אישור נגישות

פנינו לחברה המורשית לערוך בקרות ולהנפיק אישורים לצורך אישור נגישות לעסקים

נציגת החברה הגיעה לערוך סקר נגישות ומצאה כי המקום עונה על דרישות הנגישות בהתאמה

החברה הנפיקה אישור נגישות למוסך.

תהליך קבלת אישור משרד העבודה – מנהל הבטיחות

קיבלנו את רשימת הדרישות של מפקח העבודה האזורי

ערכנו מיפוי הדרישות והכנו תוכנית עבודה להשלמת הדרישות

תוכנית העבודה הועברה למפקח עבודה אזורי לידיעה והתחלנו לבצע את תהליך השלמת הדרישות

בודק מוסמך למתקני הרמה ומיכלי לחץ

איתרנו בודק מוסמך למתקני הרמה לצורך בדיקת ההתקנים להרמת מכוניות (LIFT), ולמיכלי לחץ (מחולל אוויר)

הגיע הבודק המוסמך והוציא דוח ליקויים מינורי, אותו תיקן מהרה בעל המוסך והלה העביר דוח תקינות למשך 14 חודשים

בדיקות רפואיות תעסוקתיות

איתרנו את חברת אורתופון שהגיעה עם ניידת השמיעה המלווה ברופא תעסוקתי ובדקה את כל עובדי המוסך

תהליך ארוך יותר ומסובך הוא שכל עובד יתאם תור פרטי בקופ"ח לביצוע הבדיקה , מה שאורך המון זמן

רופאי אורתופון העבירו דוח בדיקת שמיעה מפורט עם התניות להגבלות או המשך בעבודה תקינה

פנקס הדרכה ותמצית מסירת מידע לעובדים

נציג חברת אפקט הבטיחות בע"מ  הדריך את העובדים במוסך על הסיכונים במקום עבודתם ותיעד זאת בפנקס ההדרכה.

כמו כן כתב תמצית סיכונים לעובדים ומנהל המוסך מסר להם כמתבקש בתקנות מסירת מידע לעוב

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן