בס"ד
UKIsrael

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות

נאמני בטיחות בארגון הם "מצרך" חשוב. נאמן הבטיחות בארגון מהווה זרוע ביצועית, בוחנת ומשפרת את רמת הבטיחות של העובדים בארגון גם כאשר ממונה על הבטיחות בארגון לא נמצא.

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות),תשכ"א-1960 כל מפעל המעסיק 25 עובדים ומעלה מחוייב בקיום וועדת בטיחות המתכנסת לפחות 8 פעמים בשנה שכל חבריה הם נאמני בטיחות.

בוועדת בטיחות ישנם "נציגי עובדים" ו "נציגי הנהלה", נאמן הבטיחות המייצג את הארגון בוועדת הבטיחות סמכויותיו הן רחבות ומפורטות בתקנה שלעיל.

הקימו וועדת בטיחות כמתחייב בחוק, בסיועה של חברה לקורס נאמני בטיחות – חברת אפקט הבטיחות בע"מ.

מהו קורס נאמני בטיחות ?  איך מוכשרים להיות "נאמן בטיחות"

חברה המעוניינת לבצע הסמכות להכשרת נאמני בטיחות לארגון נדרשת לעמוד בדרישות מפע"ר (מפקח עבודה ראשי) עפ"י נוהל הכשרת נאמני בטיחות ובו מפורטים נושאי הלימוד הרלוונטיים להכשרה. לא נדרשים כישורים או השכלה מיוחדים של הלומד, אלא כל המשוייך לארגון יכול להשתתף בקורס מסוג זה.

האם גם נציגי הנהלה נדרשים להיות "נאמני בטיחות"

כמו נציגי העובדים, גם נציגי ההנהלה נדרשים להיות במינוי של "נאמני בטיחות" רק שקיים נוהל הדרכה מקוצר יותר אך שאינו מוריד מחשיבות ההדרכה ואיכותה (להלן קישור לנוהל ההדרכה), הדרכה זו גם מכילה את הכרת הסיכונים הספציפיים בארגון ולמידה עליהם.

אז מהם תפקידיו של נאמן בטיחות בעבודה / ארגון?

בין תפקידיו של נאמן הבטיחות במפעל הם:

1. יעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם

בהתאם לתכנית לניהול הבטיחות והסיכונים במקום העבודה, יעמוד נאמן הבטיחות על התנאים הקיימים האם הם נשמרים, על בסיס הניהול השוטף של ממונ =ה הבטיחות בארגון ועל פי כללים ברורים שהנחה אותו ממונה הבטיחות או מחזיק המקום.

2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות

מתוקף תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999 נאמן הבטיחות נמצא תחת הגדרת התקנה של "בעל מקצוע מתאים" יכול לבצע הדרכות שונות בארגון כגון :  "הדרכת עובד חדש", הדרכות לקבלנים הנכנסים למפעל לביצוע עבודות חיצוניות וכן להדריך את העובדים במחלקות השונות על נהלי הבטיחות המופקים מעת לעת ע"י ממונה הבטיחות.

3. להודיע בכתב למעביד או לבא – כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגהות

מעת לעת נדרשים לבצע סקרי מפגעים או סקרי סיכונים ברמה כזאת או אחרת. לרב ממונה הבטיחות קובע מהם המפגעים אותם יכול לאתר נאמן הבטיחות ואיך יעשה זאת (לדוגמא באמצעות "רשימת תיוג" ייעודית וכיו"ב). את הממצאים נדרש נאמן הבטיחות להעביר למחזיק המקום או לממונה הבטיחות לצורך טיפול בליקויים.

4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דו"ח או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק.

ישנן טפסים ומסמכים רלוונטיים לתחומי הבטיחות בארגון. לדוגמא : אם קיימת מלגזה בארגון, היא נדרשת לבדיקת בודק מוסמך ייעודי למתקני הרמה בתדירות של אחת ל 14 חודשים וזאת מתוקף פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 סעיף 81. נאמן הבטיחות רשאי לבחון האם נמצאו ליקויים במלגזה מבדיקת הבודק המוסמך ולדרוש לטפל בהם במסגרת מילוי תפקידו.

5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל

מעת לעת, רשאי מפקח עבודה אזורי לבקר במפעל כדי לעמוד על טיב ניהול הבטיחות ועל היבטי הסיכונים בארגון, נאמן הבטיחות יכול על פי חוק להתלוות לסיור ולהשתתף, להעיר הערותיו ולהשתתף ב"סיעור מוחות" לצורך מציאת פתרונות בארגון.

 

קורס נאמני בטיחות מחיר

מחיר קורס נאמני בטיחות בעבודה נגזר ממספר מאפיינים: גודלו של המפעל, כמות הקורסים הנדרשים במפעל המסויים, תחומי העיסוק של המפעל, כמות המשתתפים, נושאי הקורס ועוד. פנו אלינו לפרטים נוספים.

 

קורס נאמני בטיחות הנהלה / עובדים

חברת אפקט הבטיחות (חברה לקורס נאמני בטיחות) מכשירה נאמני בטיחות בשני המסלולים, הן נאמן בטיחות כנציג עובדים והן נאמן בטיחות כנציג הנהלה. נשמח אם תפנו אלינו בנושא.

החברה מספקת מגוון גדול של הדרכות בטיחות בנושאים שונים.

 

היכן נערך קורס נאמני בטיחות ?

הקורס נערך אצל הלקוח, בכל רחבי הארץ: חיפה, תל אביב, ירושלים, אשדוד, באר שבע, יהודה ושומרון, בצפון, במרכז, בדרום.

שאלות נפוצות

icon

כל מפעל המעסיק 25 עובדים ומעלה מחוייב בקיום וועדת בטיחות שכל חבריה הם נאמני בטיחות.

icon

לבחון את תנאי הבטיחות במפעל ולפעול למען שיפורם, להדריך ולייעץ לעובדים בכל הנוגע לשיפור הבטיחות, להודיע על ליקויי בטיחות ועוד.

icon

מבוא לתורת הבטיחות, תפקידי נאמן בטיחות, מהי ועדת בטיחות, ניהול הבטיחות במפעל, הגנת מכונות, ארגונומיה, סיכוני חשמל, סיכוני אש, ציוד מגן אישי, ועוד… בהתאם לנוהל מנהל הבטיחות מספר 581475

icon

המיקום בבית הלקוח תוך סיור מקדים להכרת המפעל - שירות בכל רחבי הארץ.

icon

בוועדת בטיחות חברים נציגי עובדים ונציגי הנהלה.

icon

החברה מכשירה נאמני בטיחות בשני המסלולים: נאמני בטיחות כנציגי עובדים ונאמני בטיחות כנציגי הנהלה

icon

מחיר הקורס נקבע על פי מספר פרמטרים: כמות הקורסים הנדרשים במפעל המסויים, כמות המשתתפים, נושאי הקורס ועוד. פנו אלינו לפרטים נוספים.

 

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות שנערך על ידי אפקט הבטיחות

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן