בס"ד
UKIsrael

סקר מקדים לבריאות תעסוקתית

סקר מקדים לבריאות תעסוקתית

מטרת הסקר המקדים היא למפות תהליכי העבודה, זיהוי גורמים מזיקים ומוקדי החשיפה ותיעוד האמצעים והפעולות הננקטים לצורך הורדת חשיפת העובדים. כמו כן לקבוע האם קיימים גורמי סיכון במפעל שאותם צריכים לבדוק ולנטר (למדוד) באמצעות ניטור סביבתי את כמויות הגורמים המזיקים הנמצאים במפעל, לנתח את תוצאותיהם ולהמליץ להורדת הסיכון.

כל מפעל צריך סקר מקדים?

הדרישה לסקר מקדים היא מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011 ושם מופיעים הקריטריונים לעריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות בגורמים מזיקים טעוני ניטור.

ישנן עוד תקנות הקשורות לחומרים מסוכנים שבהם מצריכים סקר מקדים וניטור סביבתי על פי החומרים המצויים במפעל. לדוגמא תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993.

 

כל חברה יכולה לבצע את הסקר המקדים?

לא כל חברה יכולה לבצע את הסקר המקדים, אלא רק מעבדה מוסמכת לבדיקות תעסוקתיות ומורשית מטעם משרד העבודה. ניתן לאמת את הסמכת החברה המציעה לבצע את הסקר המקדים במרשם המעבדות באתר מנהל הבטיחות.

 

האם ישנה אכיפה על החברות שמבצעות סקר מקדים?

החברות הנ"ל מחוייבות לבצע את הסקר המקדים בהתאם לנוהל סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור תעסוקתי ובהתאם לתקן ישראלי 4351. תקן זה מביא הנחיות להערכת חשיפה לחומרים כימיים באוויר במקומות עבודה. הוא מתאר אסטרטגיה להערכת חשיפה תעסוקתית ולהשוואה של החשיפה הנשימתית של עובדים עם ערכים רלוונטיים של חשיפה מרבית מותרת .לחומרים כימיים במקומות עבודה, ואסטרטגיית דגימה.

כמו כן החברות מציגות את תוצאות הסקר המקדים לאחר ביצועו, למעבדה הארצית לגהות תעסוקתית, ושם בוחנים האם בוצע הסקר על פי הנוהל המוזכר לעיל.

אז מה עושים עם הסקר המקדים, ומה המפעל צריך לעשות?

פעילות המפעל :

  1. המעבדה המוסמכת מבקשת מהמפעל את רשימת החומרים שקיימים אצלה במפעל. (ניתן להיעזר ברשימה הקיימת בהיתר הרעלים של המפעל אם קיים)
  2. עם רשימת החומרים, המפעל יעביר את כל גליונות הבטיחות של החומרים [ SDS – safety data sheet] המסוכנים שקיימים במפעל במידה ואין למפעל את הגליונות הנ"ל יכול לבקש מספק החומרים, שזה מחוייב לספק לו אותם על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998 .

פעילות המעבדה המוסמכת:

  1. לנתח את הנתונים המקדימים טרום הגעתם למפעל כדי לקבוע את החומרים שלגביהם נדרש סקר מקדים.
  2. להגיע למפעל כדי לבחון את עמדות העבודה איתם משתמשים בחומרים המסוכנים.
  3. להוציא דוח סקר מקדים שמורכב משני חלקים:
    • קביעת גורמי הסיכון במפעל על פי בחינת נתוני הבטיחות של החומר [SDS] + בחינת עמדות העבודה.
    • כתיבת תוכנית ניטור – כלומר תוכנית מדידת החומרים באוויר.
  4. הגשת ההמלצות למחזיק המקום כדי לבצע את תוכנית הניטור לפי הדרישה.

אם אני חושש/ת מגורם סיכון במפעל האם אפשר להזמין סקר מקדים?

ניתן לפנות למעבדה מוסמכת לצורך התייעצות לגבי בדיקת הגורם סיכון שהנכם חוששים ממנו. כגון אם עובדים סובלים מכאבי ראש, או ריח חריף המציק לעובדים וגורם להם להפרעה בתפקודם במפעל, ניתן יהיה להזמין באופן יזום ועצמאי ואז ניתן להתחכות אחרי גורמי הסיכון האפשריים.

חברת אפקט הבטיחות בע"מ תלווה אותכם בייצוג מול המעבדה המוסמכת לביצוע סקר מקדים

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן