בס"ד
UKIsrael

סקרים

סקרים

 

אפיון הצורך בסקר לארגון

על מנת לאפיין נכונה את צרכי הבטיחות, החירום והגנת הסביבה של הארגון חברת אפקט הבטיחות בע"מ  מבצעת סקרים שונים אותם נפרט להלן, ובהם מציפים את צרכי הארגון בהיבטי חוזקות וחולשות באותם התחומים ומתן מענה מתאים.

סקרים בתחום בטיחות בעבודה

 

סקר עמידה בדרישות כל דין – סקר בטיחות

סקר עמידה בדרישות כל דין הוא סקר בטיחות גנרי אשר מרכז את כל דרישות הדין בתחומי הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית, ובו ניתן לבחון את מצב הארגון ביחס לעמידה בדרישות כל דין בתחומי הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית. בסקר זה יידרש המפעל לשתף פעולה בהצגת מסמכים רלוונטיים בתחומים השונים בדרישות החוק.

סקר צרכי הדרכה

סקר צרכי הדרכה לארגון הוא חשוב מאוד על מנת לעמוד בדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999.
לצורך כך עלינו למפות את הארגון בהיבט התהליכי ולבחון מהם תהליכי הייצור/אחסנה/ניהול וכיו"ב במפעל. לאחר מיפוי התהליכים ניתן יהיה לבחון את צרכי ההדרכה על פי מרכיבים שונים :

סקר סיכונים של הארגון בנושאי בטיחות
ניתוח JSA– Job Safety Analysis או JHA – Job Hazard Analysisֹׂׂ)
ספרי יצרן של מכונות המפעל כדוגמת מכונות CNC או מכונות לייזר מסוכן וכיו"ב
לאחר המלצות ניטור סביבתי במפעל באמצעות המלצותיה של מעבדה מוסמכת  לביצוע סקר מקדים וניטור סביבתי

לאחר תוצאות הבחינות הנ"ל תוכן תוכנית הדרכה מפורטת ומותאמת לצרכים האמיתיים של הארגון, ייבחנו התשומות הנדרשות לכך כגון זמן הדרכה, מיקום ההדרכה וכיו"ב

סקר מיגון אישי ומיגון מכונות

בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 בסעיף 37 נדרש המחזיק במקום העבודה למגן את החלקים הנעים במכונה באמצעות מיגון הרמטי שיימנע הכנסת חלקי גוף לתוך המכונה, הגדרתו בחוק נקראת : "מיגון לבטח".
סקר זה בתחילתו מושתת על מיפוי המכונות שבמבנה ובחינה של כל מכונה ומכונה בהבטי אמצעי המיגון הקיימים, אמצעי המיגון הנדרשים שאותם הגדיר יצרן המכונה, ואמצעי מיגון נדרשים בהתאמה לחוק הישראלי או לתקנים מחייבים.
לאחר מיפוי זה נקים טבלת סיכונים מטריציונית שבה נקבע את רמת הסיכון במכונה בהיעדר מיגון מכונה מתאים.
בשלב האחרון נכתוב המלצות לשינוי והתאמה לחוק, כמו כן נכין תכנית עבודה עקרונים עם אבני דרך ליישום בהתאם לרמת הסיכון.

סקר סיכונים לבטיחות בעבודה

סקר סיכונים בהיבטי בטיחות ובריאות תעסוקתית הנו סקר בטיחות הנדרש על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 סקר זה מקיף את הסיכוני הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבמפעל. תדירות הסקר היא אחת לשנה, אלא אם כן נכנס תהליך חדש או מכונה חדשה ואז נצטרך להוסיף את גורם הסיכון החדש לסקר הסיכונים הקיים ולהתייחס להיבטי הסיכון לאגם ולסביבת העבודה.

סקר מפגעים

סקר מפגעים בהיבטי בטיחות ובריאות תעסוקתית גם הוא כמו סקר סיכונים סקר הנדרש על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 סקר חשוב ביותר הנדרש לתדירות גבוה יותר ובו מופרטים כל ליקויי הבטיחות שלא ניתנים להפחתת הסיכון אלא לסילוק מידי כי הם פוגעים ברמת המוכנות של הארגון לתרחישי חירום ו/או מילוט. סקר זה משוקף באמצעות מלל, תמונות ותאריכים מתאימים לסיליוק המפגעים.

 

סקרים בתחומי בטיחות לעבודה בגובה

 

סקר גגות לבחינת הסיכונים לעבודה בגובה

לצורך עבודה כלשהי בין קלה ובין מורכבת על גגות נדרש סקר גג אשר ייקבע את רמת הסיכון על העבודה בגג, ייקבע את המשקל המתאים לכל מטר רבוע שניתן להעמיס על הגג וייקבע את דרכי ההתמודדות לעבודה נכונה בגג באמצעות קביעת אמצעים מתאימים לעיגון קבוע או משתנה ובכך להגן על העובד למניעת נפילה או לבלימת נפילה.

סקר אמצעי מיגון מתאימים לעבודה בגובה

כאמור עבודה בגובה מוגדרת ומפורשת לטווח נפילה מגובה של מעל 2 מטרים. (ראה עוד מאמר המערכת בנושא) בהתאם לסוג העבודה, נדרשים אמצעי מיגון מתאימים לאופי העבודה ולרמת הסיכון שבה, לפיכך מקיימים סקר מקדים לעבודה באתר הייעודי וממליצים על התקנים מיוחדים ואמצעי מיגון אישי מתאימים במסגרת הסקר הנ"ל

 

סקרי בטיחות אש

 

סקר סיכוני אש

במסגרת ביקורו של מפקח דליקות במפעל או במסגרת דרישות הכבאות לרישוי עסקים  לעיתים נדרש סקר סיכונים בתחום האש
סקר זה ממפה את הסיכונים בתחום האש שבמסגרתו מוגדר מטען האש הייעודי/הקיים למבנה, חישוב מטען האש והמלצה על דרגת סיכון הנובעת מאותו החישוב.
בהתאם לרמת הסיכון במבנה נקבעת רמת אמצעי המיגון מפני דליקות במבנה לפי תקן NFPA שאותו אימצה רשות הכבאות לישראל 

סקר חומרים מסוכנים

במסגרת סקר סיכוני האש שרשות הכבאות דורשת, במפעלים בהם קיימים חומרים מסוכנים, בד"כ מבקש ראש מדור חומרים מסוכנים ברשות הכבאות המקומית, לבצע סקר סיכוני אש ממוקד בתחום החומרים המסוכנים, וזאת כדי לקבוע האם ישנם סיכונים מיוחדים אליהם צריכה אותה רשות כבאות מקומית להיערך במסגרת ההתארגנות לשריפה במקום, או שישנם חומרים המגיבים למים כדי לקבוע אמצעי כיבוי מתאימים שאינם תלויים במים.
כמו כן יידרש לבחון את התנהלות המפעל בטיפול באירועי שפך חומ"ס ולכן יתבקש המפעל להציג את נוהל החירום וצוות החירום של המפעל והצגת דרכי ההתמודדות בחירום.

סקר בקרת מטפי כיבוי ואמצעי כיבוי מיטלטלים (פיקוח עליון)

במסגרת הבדיקות השנתיות המתבקשות בתקנים מחייבים (תקן 129 חלק 1 ו 2) לבדיקת מטפים, קיימות כמה סוגי בדיקות מחייבות לארגון (ראה עוד במאמר המערכת בנושא), לעיתים המבצעים את הבדיקות אינם מבצעים את עבודתם כראוי, לעיתים מחוסר שימת לב ולעיתים מתוך רשלנות. מטרת הפיקוח העליון הוא לייצר תמונת מצב לארגון על מצב אמצעי הכיבוי האמיתי שקיים אצלו בארגון ובאם נדרשת חשיבה מחדש בנושא הגורמים הבודקים.
כיוצא בזה נדרשת בדיקה שנתית גם לאמצעי כיבוי מיטלטלים שבארגון והצפת הפערים באופן דומה.

ארגונומיה

במסגרת סקרי הסיכונים הנ"ל לעיתים נדרש גם סקר ארגונומיה המשקף את רמת הסיכונים הארגונומיים בארגון, בעיקר במקומות בהם נדרשת עבודה עם משאות הרמה, עמידה ממושכת, ישיבה ממושכת ועבודות חוזרות ונשנות בפעולות קבועות של העובד. המטרה היא להציף את הפערים ולטפל בהם כדי למנוע חשיפה כרונית, של העובד לגורם מזיק לטווח הארוך. מה שיכול לגרום למחלת מקצוע לעובד.

 

סקרים בתחומי האיכות

 

סקרים מותאמים לתקנים ישראליים ISO 9001 ; 2015 , ISO 14001 ; 2015, ISO 45001 ; 2018

סקרים המותאמים לתקנים הישראליים הנ"ל הנם סקרים הקשורים לשירות הלקוחות בנושאי שביעות רצון לקוח, או בהתאמת המוצר ללקוח, סקר זה יכול להיעשות בצורה ידנית ויכול להיעשות באמצעות כלים ייעודיים טכנולוגיים כגון "סקר נמלה".
כמו כן קיים סקר הנהלה המחוייב לביצוע על פי דרישות התקן. קיימים תקנים המותאמים בכלל התקנים שבודקים את עמידת הארגון בדרישות התקינה והדבר יוכל להיות משוקף במבדקים הפנימיים הנערכים בארגון.

 

סקרים בתחומי בריאות תעסוקתית

סקר מקדים לבריאות תעסוקתית

 

בחברת "אפקט הבטיחות בע"מ" תוכלו למצוא את המוצרים הנ"ל – צרו קשר

 

סקרי בטיחות חירום וסביבה

סקרי בטיחות חירום וסביבה

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן