בס"ד
UKIsrael

ניהול הגנת הסביבה ISO 45001:2018

תקן ישראלי ISO 45001:2018

תקן ישראלי ISO 45001:2018 הנו תקן בינלאומי לניהול הבטיחות ובריאות בתעסוקה אשר מדינת ישראל אימצה אותו וקבעה אותו כתקן ישראלי רשמי.
מטרת התקן להביא לאחידות בפעולות הנדרשות להביא לניהול אחיד ובקרה אחידה של הבריאות הבטיחות והבריאות התעסוקתית  כתוצאה מהפעילות העסקית של הארגונים המאמצים את התקן.
כמו כן להביא לאחידות ברמת הדרישות הרגולטוריות בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית מכלל גורמי הממשל השונים.

האם כל אחד חייב באימוץ התקן ISO 45001:2018?

קיום התקן בארגון הוא יתרון להסכמי סחר בינלאומיים עם ארגונים המחייבים הצגת ניהול בטיחות אחיד בהתאם לרגולצייה באותה המדינה, כחלק מתרבות ומדיניות הארגון במסגרת עבודתה השוטפת, המראה שמירה על מרכיב העובד ועל תנאי הבטיחות הנאותים הנדרשים לקיום עבודתו.

מה עושים כדי לקבל את התקן  ISO 45001:2018 ?

על מנת להיות זכאים לקבלת התקן על הארגון המעוניין לעבור מספר הכנות ולהסדיר נהלי בסיס בחברה שיעמדו בדרישות נהלי התקנים. אלו הם השלבים הגנריים בדרך לקבלת התעודה:

נהלי ארגון

על הארגון להוכיח מערכת ניהולית מסודרת הפועלת ומרכזת את כלל עובדיה, מנוהלת על פי נהלי בסיס לארגון שיתאימו לדרישות התקנים. על המערכת הניהולית להפגין יכולות מנהיגות מחוייבות הנהלה ניהול סיכונים וויסות משאבים בצורה מחושבת ומתוכננת, על פי תוואי קבוע מראש ומתודות ברורות.

הטמעת נהלים

לאחר קביעת נהלי הארגון, על ההנהלה לפעול להטמעתם בקרב צוותי ההנהלה העובדים והספקים הקבועים/מזדמנים. על מנת להפגין יכולות ניהול, על צוות ההנהלה להציג את יכולותיהם לגרום לעובדים לבצע פעולות בארגון המותאמות לדרישות התקן כפי  ועל פי הנהלים המותאמים. אם אין ביכולת ההנהלה לתפעל את עובדיה ולהטמיע בהם את נהלי העבודה שהיא קובעת, ההנהלה לא תצליח להגיע למיצוי מייטבי של דרישות התקן מה שיכול לפסול אותה מלקבל את חידוש התקן כל פעם.

קיימות אבני דרך חשובות ליישום וקבלת התקן בארגון :

סקר הנהלה

זהו הסקר שנדרש לעשות בכל שנה (או עפ"י החלטת הארגון יותר מפעם בשנה) ומטרתו היא לסקור את כל פעילות האיכות המתנהלת בחברה, הכוללת את כלל סעיפי התקן. בישיבה זו, נדרשות האושיות המתאימות לבחון דרכי פעולה אפשרויות לתיקון ולשיפור מתמיד בהבאת הארגון למדדי איכות גבוהים עפ"י דרישות התקן לאותה השנה.

מבדק פנימי

בחינת מכלול התהליכים ויישום הנהלים בחברה על ידי צוות העובדים ועל ידי צוות ההנהלה. לאחר שנקבעו הנהלים, הוטמעו בעבודה וכעת הם מיושמים, זהו השלב האחרון טרם הגשת הבקשה למכון התקנים. זהו שלב הביקורת והסקירה לווידוא היישום של כל אחד מהנהלים שנקבעו. לאחר שהבחינה הפנימית עברה בהצלחה, ניתן להגיש בקשה לעבור בחינה חיצונית ולזכות בתקן הנדרש.

לסיכום, כל חברה או ארגון המעוניינים לספק מוצר כלשהו לקהל לקוחות, נדרשים לתת דין וחשבון למכון התקנים ולעמוד בתקן הבינלאומי לדרישות מינימליות בניהול בקרת איכות של הארגון. כדי לעמוד בתקן, על החברה לקבוע נהלים, להדריך אותם, להטמיעם בעובדיה, ליישמם ולדאוג לפיקוח שוטף של אותו היישום.

קישור לאתר מכון התקנים הישראלי : https://www.sii.org.il/he/standards-search

חברת אפקט הבטיחות

מאמר זה נכתב על ידי חברת "אפקט הבטיחות בע"מ" המספקת פתרונות מלאים בתחום הבטיחות, החירום והסביבה לארגונים ועסקים לצורך מוכנות מיטבית ועמידה בדרישות החוק. ביצוע הדרכות בתחום הבטיחות, עזרה ראשונה וחומרים מסוכנים, הדרכות בטיחות וכיבוי אש, שירותי ממונה בטיחות, סקרי בטיחות, ליווי בעלי תפקיד בבטיחות, סיוע ברישוי עסקים, קבלת היתר רעלים, תיק שטח, תיק מפעל, ניהול האיכות בארגון לקבלת תקן ISO ועוד:

https://www.safety-effect.com

 

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן