בס"ד
UKIsrael

מערכות גילוי אש וכיבוי אוטומטי

מערכות גילוי אש וכיבוי אוטומטי

מערכות גילוי וכיבוי אש מוזכרות הן בתקנות והן בתקנים השונים במערכת הרגולטורית של מדינת ישראל.

מערכות גילוי וכיבוי אש הנן מועילות ואף לעיתים קריטיות להתגוננות מפני דליקות ולגילוי אש בשלבים מוקדמים על מנת למנוע התפשטות השריפה והתפתחותה.

הגדרת  "מערכת גילוי אש" – מערכת ידנית או אוטומטית לגילוי אש או עשן, להפעלת אמצעי התרעה, כיבוי אוטומטי, מערכות שליטה בעשן ומערכות בנין אחרות.

מערכות גילוי וכיבוי אש מתוכננות במספר אפיקים:

תוכנית בטיחות אש למבנים

בתכנית זו מוגדרין המערכות הרלוונטיות לגילוי וכיבוי אש הנדרשות להתקנה במבנה בהתאם למטען האש, אופי הייעוד, גודל המבנה והערכת הסיכונים במבנה.

תוכנית זו "נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש" שמופיע בתקנה 11 א' לתקנות התכנון והבניה מיועדת בהתאמה לכלל העסקים שלגביהם קיימת הדרישה בהתאמה.

תכנית זו לא תקבע את כתבי הכמויות ותכנון פרטני של המערכות אלא תקבע האם הן נצרכות ובאילו מקומות במבנה. את זה ניתן לראות בתכנית המתוכננת עפ"י

מה כלול בתוכנית בטיחות אש ?

בהוראות נציבות הכבאות בפרק 500 בהוראה 532 מפורטות ההוראות לביצוע: אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד, בו מפורטים אמצעי המילוט, כיבוי, גילוי וכו' כמקרא אחיד להצבתו על גבי התוכניות האדריכליות.

לדוגמא בתמונה שלפנינו, מיקום מערכת גילוי אש תסומן באות "ג" עם ריבוע מסביבה ומערכת מתזים תסומן באותיות AS ומסביבן עיגול

תוכנית בטיחות אש לדוגמא המסמלת את אמצעי הגילוי והכיבוי האוטומטים

תהליך התקנה של מערכות גילוי וכיבוי אש.

בשוק מצויות חברות המאושרות לתכנון והתקנה של מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש

תהליך התכנון המקובל אך לא ברוב הפעמים הוא :

 1. דרישה הבאה מכוח תכנית בטיחות אש, או מפקח דליקות בהתאם להוראת מכ"ר 550
 2. פנייה לחברה מאושרת לתכנון מערכות גילוי אש או כיבוי אוטומטיים
 3. תכנון המערכות ושליחת התכנון למכוני בדיקה מורשים מטעם מכון התקנים לבדיקת התכנון.
 4. לאחר אישור מכון הבדיקה, תבוצע התקנה ע"י חברה בעלת תו תקן מתאים ומורשית להתקנות מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיים.
 5. לאחר ההתקנה תבוצע בדיקת התאמה לתכנון באמצעות המעבדה המוסמכת ולאחר מכן יינתן אישור התאמה לתקן וניתן יהיה להפעיל את המערכת.

דוגמא לתוכנית גילוי אש במבנה

תוכנית גילוי אש לדוגמא

דוגמא למערכות גילוי וכיבוי אש

לחצני התרעה

מטרה – מספק פתרון ידני להזעקת צוותי החירום וכוחות ההצלה

מיקום – ממוקם בכניסה למחלקות במקום נגיש שניתן להגיע אליו באופן מהיר ללחיצה בזמן אירוע

תפקיד משני – מספק פתרון להזעקת צוותי החירום כשמערכות גילוי האש אינן פועלות

 

סוגי גלאי עשן

קיימים סוגי גלאים שונים ומגוונים המותאמים לצרכי המבנה תכולתו וייעודו.

"גלאי עצמאי" – גלאי עם התרעה קולית המכיל סוללת גיבוי, המחובר לרשת החשמל ללא רכזת העומד באחד מהתנאים האלה :

 1. מאושר לפי – ת"י 1220 חלק 5
 2. מאושר ע"י מעבדת  ANSI/UL 217 ארה"ב
 3. מאושר לפי תקן אירופאי מתאים.

גלאי עשן עצמאי

 

גלאי עשן עצמאי – ביתי

גלאי עשן מקומי בעל בטרייה מקומית להפעלת הגלאי

 1. היכן נתקין ?  חדרי שינה, מטבח מסדרון, סלון – שאר אזורים בבית.
 2. פעולת ההתראה: בעת זיהוי העשן, הגלאי יצפצף בחוזקה ע"מ להסב תשומת לב הנוכחים
 3. דעיכת הסוללה: לקראת סיום הסוללה, אנו נבחין הבהוב איטי וחלש במנורת הגלאי
 4. לחצן ביקורת: ישנו לחצן ביקורת, שניתן לבדוק באמצעותו את תקינות הגלאי בהיבט ההתראה

את הגלאי הנ"ל ניתן לרכוש במגוון מקומות כגון : חברת besafe.co.il

תמות גלאי עצמאי מופעל סוללות מאתר https://www.besafe.co.il/

מערכת גילוי אזורית

בסיס המערכת הוא "רכזת" – התקן אלקטרוני המאפשר קלט ופלט של מידע. הרכזת מקבלת מידע מהגלאים השונים של המערכת, בודקת על בסיס קבוע את תקינותם, ומפעילה מערכות התרעה והגנה בהתאם לצורך.

רכזת אזורית – ברכזת כזו מחולק המבנה לאזורים, הרכזת מסמנת באיזה אזור נתגלתה אש.

רכזת כתובתית (מכונה גם רכזת אנלוגית) – רכזת בה מקבל כל גלאי כתובת משלו. רכזת כזו מאפשרת איתור מדויק של מקום השריפה.

 

גלאי אש המחובר לרכז אש

סוגי גלאים ייעודיים ומתאמים לצורך המבנה ורמת הסיכון

 1. גלאי להבה
 2. גלאי חום
 3. גלאי פוטואלקטרי
 4. גלאי קרן
 5. גלאי יוניזציה

 

מערכות כיבוי אוטומטיות

מטפה כיבוי אוטומטי בארון חשמל

התקנת מערכות הגילוי מסתמכת על תקן ישראל 1220 חלק 3

בכל לוח חשמל עד 63 אמפר לא נדרשת מערכת גילוי עשן בלוח החשמל

בכל לוח חשמל בין 63 אמפר ל – 100 אמפר נדרשת מערכת גילוי עשן בלוח החשמל המחוברת לרכזת האש של המבנה.

החל מלוח חשמל בגודל חיבור של 80 אמפר, נדרש  ניתוק אוטומטי ע"י TC בלוח החשמל.

מעל 100 אמפר נדרשת מערכת כיבוי אוטומטית בלוח החשמל באמצעות מטפה גז המותאם לתקן.

 

 

לחצני התרעה

מטרה – מספק פתרון ידני להזעקת צוותי החירום וכוחות ההצלה

מיקום – ממוקם בכניסה למחלקות במקום נגיש שניתן להגיע אליו באופן מהיר ללחיצה בזמן אירוע

תפקיד משני – מספק פתרון להזעקת צוותי החירום כשמערכות גילוי האש אינן פועלות

 

כיבוי אוטומטי במינדפי בישול

במתקני בישול גדולים כגון בתעשייות המזיון השונות או במטגנות גדולות וכיו"ב, נדרש על פי תקן 1220 להתקין מערכת כיבוי אש באמצעות אבקה/גז בתוך המינדף

זאת בשל העובדה כי עיקר הסיכון הוא להתלקחות נוזלים דליקים שאם נכבה אותם באמצעות מים נגיע לבעירה גדולה ומסוכנת הרבה יותר.

למערכת זו ישנם שלושה חלקים עיקריים :

 1. מערכת כיבוי בתוך המינדף שאותה מגלים רגשי חום המותקנים בסמוך לה
 2. מתזי אבקה כדי לכבות את הנוזל הדליק
 3. מערכת מכלי אבקה/גז עם אפשרות להפעלה ידנית

 

 

שאלות נפוצות

icon

התשובה נמצאת בהוראת מכ"ר 550 אך מסתמן שלא. מומלץ לרכוש מטפה המיועד לנוזלים דליקים ולהניחו בקרבת מקום, כמו כן לבצע בו בדיקות לפי התקינה

icon

היות והמתז יכול להיות מופעל לא רק על ידי חום אלא באמצעות מכה שקיבלה האמפולה מזכוכית שקיימת שם והכלוב בא להגן עליה מפני מכות

 

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן