בס"ד
UKIsrael

וועדות בטיחות

הכשרת וועדות בטיחות במפעל

וועדות בטיחות מפעליות הנם חובת התחיקה המפורטת בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), התשכ"א 1960.

וועדות בטיחות במפעל הן חיוניות וזאת על מנת להעלות את רמת הבטיחות במפעל הן מבחינה תודעתית והן מבחינת מחוייבות הנהלה.

על מי חלה החובה להקים וועדת בטיחות ?

הועדה מוקמת במפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות, כאשר ישנה רשות במפעל בו פחות מ – 25 עובדים, להקים ועדת בטיחות באופן עצמאי

מהו הרכב וועדת הבטיחות ?

הועדה מורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד מינימום  4 כאשר הוועדה חייבת להיות פריטטית (שווה בין נציגי העובדים ונציגי ההנהלה).
במפעל בו קיימים פחות מ 25 עובדים מספר החברים בה לא יעלה על  4 נציגים.

למי מדווחים שהקמנו וועדת בטיחות ?

דיווח על הקמת וועדת הבטיחות צריך להישלח למפקח עבודה אזורי באמצעות טופס : "הודעה על ועדת בטיחות/נאמן בטיחות".

בטופס הנ"ל יש לרשום בצורה שווה את נציגי המפעל מטעם העובדים ונציגי המפעל מטעם ההנהלה.

מי הם הנציגים שנהוג למנות לוועדת הבטיחות?

כל הנציגים שממונים לוועדת הבטיחות מחויבים לעבור הכשרת נאמני בטיחות 

הנציגים אותם מומלץ למנות לוועדת הבטיחות:

נציגי הנהלה:

 1. מנכ"ל
 2. מנהל/ת מפעל
 3. סמנכ"ל
 4. מנהל אחזקה
 5. מנהלי מחלקה

נציגי עובדים

 1. אחראי רעלים
 2. יו"ר וועד העובדים (חייב להיבחר ע"י העובדים שבמפעל)
 3. עובדי ייצור
 4. עובדי מעבדות
 5. עובדי לוגיסטיקה

אפשר להזמין לוועדה שאינם מופיעים בכתב המינוי ?

מלבד נציגי ההנהלה יכולים להשתתף בוועדה גם בעלי תפקידים שונים אשר יכולים לייעץ לוועדה בתחומי זיקה שונים לקידום הבטיחות במפעל.
נציגים אלה הם אינם בעלי זכות הצבעה בוועדה ואינם יכולים לקבל החלטות אלא רק לחוות דעתם המקצועית בנושאים שבתחומי העניין שלהם.
על כל פנים הנציגים מחוייבים לשמור על סודיות ואם לא יעשו כן על פי התקנה ניתן לפעול נגדם משפטית.
דוגמא לנציגים אופציונאלים:

 1. נציג מועצת פועלים
 2. ממונה בטיחות (מומלץ שממונה הבטיחות לא יהיה חלק מוועדת הבטיחות אלא ישמש כמומחה לוועדה)
 3. מפקח עבודה אזורי
 4. ק.בטיחות תעבורה
 5. ממונה בטיחות לייזר
 6. דריקטור
 7. מדריך מוסד לבטיחות
 8. מומחים שונים

נציגי וועדת הבטיחות הנם קבועים או מתחלפים?

חברי ועדת הבטיחות מכהנים בתפקידם שלוש שנים.
אפשר להאריך את כהונתו של חבר ועדה, אך יש לדאוג לכך, שחבר ועדה שהוא נציג העובדים ייבחר מחדש גם לוועד העובדים.

מהם תפקידי וועדת הבטיחות?

 1. ועדת הבטיחות תהיה חייבת לבצע המטלות הבאות, ולהיצמד לסמכויות ע"מ לא לחרוג מהן:
 2. להתכנס לפחות 8 פעמים בשנה
 3. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן
 4. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות
 5. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות , לבקר ולתאם את פעולותיהם
 6. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל
 7. ניכוי משכרו של העובד- אך לא יותר משכר שבוע (סכום / קנס שניכה מעביד משכרו של עובד בהתאם לאמור לעיל, יעמידו לרשות ועדת הבטיחות  על מנת שתשתמש בו לקידום הבטיחות  והגהות במפעל)
 8. הפסקת עבודתו  של העובד עד שבועיים ימים
 9. במקרים מיוחדים, העברת העובד לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה תמליץ למעביד על פיטורין.

אם וועדת הבטיחות תחליט נגד רצונו של המעביד במפעל?

המעביד יפעל בהתאם להנחיות הבאות:

 1. לא קיים מעביד את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור לעיל, רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו
 2. צו כאמור יעמוד בתקפו כל עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה הראשי או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעביד
 3. עונשין וקנס מנהלי: מי שחייב לקיים צו שיפור, ולא עשה כן, דינו מאסר 6 חודשים או קנס – 12,900 ₪.
 4. קנס נוסף – 1,300 ₪, לכל יום שבו לא קויים צו השיפור.

חברת אפקט הבטיחות בע"מ מספקת שירותי ליווי לממונה הבטיחות בהקמת ובהכשרת וועדת בטיחות וליווי מפגשיה – צרו קשר 

אנו פועלים בכל רחבי הארץ צפון, מרכז, דרום: חיפה, טבריה, נתניה, תל אביב, רמת גן, רעננה, ירושלים, יהודה ושומרון, אשדוד, באר שבע, אילת, וכל היישובים הסמוכים.

שאלות נפוצות

icon

חובה שוועדת בטיחות תוקם במפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות

icon

הועדה תורכב בחלקים שווים מנציגי העובדים ונציגי המעביד מינימום 4 אנשים

icon

לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן, לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות. ועוד. תאור מלא בדף זה.

icon

כל הנציגים שממונים לוועדת הבטיחות מחויבים לעבור קורס נאמני בטיחות 

 

הכשרת ועדות בטיחות

הכשרת ועדות בטיחות

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן