בס"ד
UKIsrael

היתר רעלים

היתר רעלים

חומרים מסוכנים – תחיקה 

על פי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993,  לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם כמו גם קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין אם הוא מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.
עיסוק ברעלים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, בכמויות ובריכוזים העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור, התשנ"ו-1996 מצריך היתר רעלים. עיסוק ברעלים בלא היתר הוא עבירה פלילית לפי החוק. (מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה)

מה נדרש לעשות כדי להוציא היתר רעלים?

מילוי טופס בקשה להיתר רעלים

יש למלא טופס בקשה להיתר רעלים ולהגישו בצירוף אישור תשלום אגרה ​על פי צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997 חשוב לציין כי אגרת התשלום נקבעת בהתאם לרמת הסיווג של היתר הרעלים. עסקים המחזיקים בתכשירי הדברה – יש לצרף את הנספח לטופס הבקשה לעיסוק בתכשירי הדברה (תוספת ראשונה).

מה מכיל הטופס היתר הרעלים ולמי מגישים?

 • טופס בקשה להיתר רעלים
 • התוספת הראשונה לדיווח על אחסון וצריכת חומרים מסוכנים.
 • טופס הצהרה לפסולת מסוכנת.
 • אישור על תשלום אגרת היתר רעלים – בקשה להיתר הרעלים רק באמצעות שובר בנק הדואר, אולם בעת החידוש ניתן לשלם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי
 • יש לצרף נוהל חירום ותיק מפעל מעודכנים יסרקו וישלחו לכתובת המייל של מוקד הסביבה של המשרד: moked@sviva.gov.il
 • תדפיס עדכני מרשות התאגידים על פרטי החברה.
 • מפת גושים וחלקות של תחום המגרש של העסק אזורי ההפרדה (אם נדרש) .
 • תרשים העסק בו מפורטים פתחי יציאה וכניסה ומיקום כל הפעילויות הכרוכות ברעלים – ניתן להשתמש בתוכנית לבטיחות אש של המפעל.
 • צירוף גיליונות בטיחות (SDS) עבור הרעלים המבוקשים לעיסוק.
 • טופס אישור על עמידה בתנאי פיקוד העורף הנוגעים לרעלים שהמפעל עוסק בהם.
 • טופס התייחסות רשות הארצית לכבאות והצלה או תצהיר לעסקים במסלול "תצהיר".
 • צילום תעודות זהות של בעל ההיתר ואחראי הרעלים.
 • ייפוי כוח לבדיקת רישום פלילי, חתום על-ידי אחראי הרעלים.
 • צילום רישיון העסק.
 • בעיסוק בהובלת רעלים או פסולת מסוכנת, יש לצרף את פרטי הרכבים.
 • תצהיר עו"ד המאמת את העובדות הכתובות בטופס הבקשה, חתום ע"י בעל ההיתר.

את הטופס יש להגיש לענף חומ"ס (חומרים מסוכנים) במחוזות של המשרד להגנת הסביבה המפורטים באתר המשרד להגנת הסביבה.

מה עושים אחרי שליחת טופס הבקשה להיתר הרעלים?

נציג מחוזי מטעם המשרד להגנת הסביבה, יגיע לעסק המבקש, ויבחון את תנאי האחסנה, סילוק הפסולת וכיו"ב.
במידה והעסק יעמוד בתנאים, נציג המשרד להגנת הסביבה, ינפיק לעסק את היתר הרעלים על פי רמת הסיווג המתאימה.

כמה משלמים על אגרת היתר הרעלים?

כל עסק הנדרש להיתר הרעלים נדרש לשלם א האגרה המותאמת לסיווג הרעלים אותו קיבל נמציג המשרד להגנת הסביבה, עלויות האגרה הם על פי "תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), תשס"ג-2003"

לכמה זמן תקף היתר הרעלים?

היתר הרעלים יחודש אחת לפרק הזמן המתאים לפי רמות הסיווג אותו קיבל העסק : A – שנה אחת, B – שנתיים ו C – שלוש שנים)

ניתן לחדש את ההיתר באמצעים המפורטים בנוהל המשרד לאיכות הסביבה.

 

מי יכול לטפל לי בהליך היתר הרעלים?

אין דאגה – חברתנו "אפקט הבטיחות בע"מ" תלווה אותך נציג/ת העסק המבקש היתר רעלים, עד לאישור כלל הגורמים הנדרשים.

אפשר לסייע בהליך היתר הרעלים וכמו כן לסייע בהליך כולל של רישוי עסקים.

ניתן לפנות אלינו כל העת  ונעניק לכם תשובות לשאלותיכם בנושאים הללו.

אנו פועלים בכל רחבי הארץ צפון, מרכז, דרום: חיפה, טבריה, נתניה, תל אביב, רמת גן, רעננה, ירושלים, יהודה ושומרון, אשדוד, באר שבע, אילת, וכל היישובים הסמוכים.

היתר רעלים - טיפול בחומרים מסוכנים

היתר רעלים


שירותים נוספים

10 האיכויות המומלצות בהעסקת ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה בהמשך למאמר "שילוב ממונה בטיחות בארגון – בחירה נכונה" שנמצא באתר אפקט הבטיחות בע"מ, אנו מתכבדים להציג בפניכם את עשרת האיכויות שאנו ממליצים לבחון בעת בחירתו של

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש

רישוי עסקים בתחום בטיחות האש בשל כמות השריפות הבלתי סבירה מדי שנה, המשרד לביטחון פנים ותחתיו הרשות לכבאות והצלה, קבעו מספר תקנות וחוקים שנועדו לקבוע מסגרת מחייבת עבור כל עסק,

ניהול הגנת הסביבה ISO 14001:2015

תקן ISO 14001:2015 הינו תקן בינלאומי לניהול סביבה, אשר מדינת ישראל אימצה והגדירה כתקן ישראלי רשמי. מטרת התקן להביא לאחידות בפעולות הנדרשות להפחתה במקור של תהליכי ייצור, אחסנה, פסולת וכיו"ב,

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן