בס"ד
UKIsrael

הדרכות עבודה בגובה

קורס עבודה בגובה / הדרכות עבודה בגובה

(כל עבודה בגובה למעט גלישה וטיפוס תרנים)

 

מי חייב בהסמכה לעבודה בגובה?

מפורט בתקנות הבטיחות בעבודה עבודה בגובה, תשס"ז-2007 מיהו העובד/ת החייב/ת בהסמכה לעבודה בגובה או סכנת נפילה מגובה החל מ- 2 מ' ומעלה.

מי רשאי להיות עובד בגובה?

 1. העובד בגיר
 2. העובד הודרך, כאמור בתקנה 6 על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבתוספת
 3. העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, או משקאות משכרים, או מחמת ליקוי גופני או נפשי, ואם הוא במצב כאמור, המבצע לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך.

הדרכה לעבודה בגובה – על מי האחריות?

2.       (א)  מבצע ימלא אחר הוראות תקנות אלה וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר הוראות התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה הוטלה במפורש על אדם אחר.

           (ב)  הוטלה בתקנות אלה חובה על המבצע יראו אותו כתופש המפעל אף אם אינו תופש המפעל ויחולו עליו הוראות פרק ט' לפקודה.

           (ג)   לענין אחריות המבצע לא יראו אותו כאחראי אם לא ידע ולא יכול היה לדעת על מצב העובד כאמור בתקנות 5(3), 32(4), ו-40(3).

           (ד)  על העובד יחולו, בלי לגרוע מהוראות סעיפים 202 עד 204 לפקודה, הוראות אלה:

(1)   הוא ימלא בקפידה את הוראות הבטיחות שנקבעו בתקנות אלה, ולא יבצע כל שינוי מהותי בכל התקן, אבזר, או ציוד אחר (להלן – פריטים) לביצוע עבודה בגובה;

(2)   הוא יודיע למבצע על כל פגם, תקלה או שינוי מהותי בפריטים, או על כל סיכון במקום העבודה שנתגלה לו במהלך עבודתו, או על היותו במצב בריאותי או נפשי העלול לסכן את עצמו או אדם אחר.

           (ה)  המנהל המקצועי ימלא את החובות שהוטלו עליו במפורש בפרקים ו' ו-ז'.

הדרכות עבודה בגובה

נציגי חברת אפקט הבטיחות בע"מ מוסמכים לביצוע הדרכות עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עבודה בגובה, תשס"ז-2007 כמו כן ניתן למצוא את כשירותם של המדריכים באתר מינהל הבטיחות בשאילתת בעלי תפקידים בבטיחות – מרשם מדריכים לעבודה בגובה .
יותר ויותר מתחזים קיימים כיום בתחום ההדרכות בגובה ורמת האכיפה אינה מספקת, דבר המגדיל את הסיכונים של העובדים בגובה גם לאחר ההדרכה שהם מקבלים מגורמים מתחזים.
ארגון המזמין הסמכה לעבודה בגובה נדרש להבין שהמדריך מחוייב להדריך עפ"י תוכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה   בהתאמה לצרכי הארגון. רוב מזמיני ההדרכה אינם חשופים למסמך תוכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה   והמדריך לעבודה בגובה יכול לקצר את זמן ההדרכה באופן שהוא מחליט ובצורה שרירותית ואסורה. ישנם לצערנו הרב גם מדריכים שאינם מדריכים בפועל ומקבלים שכר על אישור הדרכה שהם מנפיקים באופן המסכן חיים ממש וחסר אחריות של המבקשים את האישור. בטיחות בעבודה בגובה לא נקבל במקרה כזה.

אז מה עושים? איך נדע מיהו המדריך הנכון?

ראשית עלינו לחפש מדריך עבודה בגובה העומד בדרישות החוק ובעל אישור כשירות בתוקף, ניתן לבחור זאת במרשם מדריכים לעבודה בגובה  ⇐ לאחר יצירת קשר עמו, יש לשאול אותו האם הוא מוסמך להדריך את תחומי חומר הלימוד אותם הלקוח דורש (אם הלקוח מבקש הדרכה על במות הרמה ולמדריך אין אישור להדריך על זה, אזי המדריך פסול מלהדריך) ⇐ לבקש תיאום צפיות בנוגע ל: מקום ההדרכה, הציוד הנדרש להדרכה ומי מספק אותו, ואופי העבודה של העובדים ע"מ שיתאים המדריך את ההדרכה לאופי העבודה של המודרכים ⇐ אם הוא מתאים, עליו לערוך סיור מקדים באתר הלקוח ולאחר מכן לבצע את קורס בטיחות בגובה.

או שפשוט תבחרו בנו "אפקט הבטיחות בע"מ" ואצלנו תמצאו: יושרה, מקצועיות, אמינות והכי חשוב – חווית הדרכה מעולה!

אופי קורס עבודה בגובה

לאור מורכבות ההדרכה והמסוכנות בעבודה בגובה, אנו פועלים בחברת אפקט הבטיחות בע"מ למקסם את הזמן הנתון בהדרכה, בהתאם להוראת מפע"ר בנושא תוכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה  ולכן חברתנו מספקת במסגרת ההדרכה ציוד הדרכה רב, תקין ומקצועי המקיף את כלל ציוד המגן האישי הנדרש לצורך ההדרכה: כולל ציוד מגן אישי, ערכות קווי חיים וחילוץ וסולם תקני.
מדובר בהדרכה קבוצתית המתבצעת באמצעות מדריכים מיומנים ואיכותיים אשר מסוגלים לתת מענה לאתגרים הרבים שנתקל בהם הלקוח ותנאי השטח בו הוא עובד.

נושאי ההדרכה הכלליים וזמן ההדרכה

 • מבוא וציוד מגן אישי- שעה וחצי.
 • על סולמות – שעה וחצי עיוני כולל תרגול מעשי.
 • מתוך סלים להרמת אדם – שעה וחצי עיוני כולל תרגול מעשי.
 • מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים – שעתיים עיוני כולל תרגול מעשי.
 • בתוך מקום מוקף- שעה עיוני כולל תרגול מעשי.
 • מעל לפיגומים נייחים- שעתיים עיוני כולל תרגול מעשי
 • מעל גגות – בהתאם לסוג הגגות עד שלוש שעות עיוני כולל תרגול מעשי.
 • מעל מבנה קונסטרוקציה -שלוש שעות כולל תרגול מעשי

מיקום הדרכות עבודה בגובה

חברת אפקט הבטיחות בע"מ תספק לכם הדרכה קבוצתית איכותית באתרי הלקוח, או לבחירה במתקן ייעודי באתר אימון ייעודי לקורס עבודה בגובה.

כהכנה להדרכה באתר הלקוח, ניתן גם לבצע תכנון, הדמיה וביצוע של מתקני הדרכה לעבודה בגובה באתר הלקוח.

אנו פועלים באתרי לקוח בכל רחבי הארץ בצפון, במרכז בדרום: חיפה, טבריה, נתניה, תל אביב, רמת גן, רעננה, ירושלים, יהודה ושומרון, אשדוד, באר שבע, אילת, וכל היישובים הסמוכים.

מחיר קורס עבודה בגובה

מחיר הקורס נגזר ממספר מאפיינים: מיקום הקורס, מספר המשתתפים, נושאי הקורס ועוד. פנו אלינו לפרטים.

אישורי הדרכה בגובה

בסופה של ההדרכה יישלח ללקוח אישור עבודה בגובה בהתאמה לנושאי הלימוד להם הוא הוכשר וכמו כן כרטיס אישי להוכחת ביצוע ההדרכה.
האישור מוכר במנהל הבטיחות כמי שמוסמך לעבוד בגובה בהסתייגויות המופיעות בהסמכתו למשך תקופת האישור.

אז… צרו קשר ונספק לכם את שירות ההדרכה המיטבי.

אנו פועלים בכל רחבי הארץ, כאמור באתר הלקוח או לבחירה במתקן ייעודי.

רענון קורס הדרכה בגובה

קיימת בחוק חובת ביצוע קורס רענון עבודה בגובה תוך פרק זמן שלא יעלה על שנתיים.

 

שאלות נפוצות

icon

הדרכת עבודה בגובה הכוללת סולמות וגגות שטוחים כולל תרגול פרונטאלי תארוך כ 7 שעות

icon

אנו פועלים בכל רחבי הארץ: בצפון, במרכז, בדרום, בשפלה, ביהודה ושומרון.

icon

מחיר הקורס נגזר ממספר מאפיינים: מיקום הקורס, מספר המשתתפים, נושאי הקורס ועוד. פנו אלינו לפרטים.

icon

ההדרכה קבוצתית ומתבצעת באתר הלקוח, או לבחירה באתר אימון ייעודי לקורס עבודה בגובה. כהכנה להדרכה באתר הלקוח, ניתן גם לבצע תכנון, הדמיה וביצוע של מתקני הדרכה לעבודה בגובה שיותקנו באתר הלקוח.

icon

האישור תקף לשנתיים בלבד מיום ביצוע הקורס ולכן יש לרענן את התעודה כל שנתיים.

 

קורס עבודה בגובה  קורס עבודה בגובה

 

קורס עבודה בגובה - הקמת קונסטרוקציה

 

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן