בס"ד
UKIsrael

הדרכות חומרים מסוכנים

הדרכת צוותי התערבות בטיפול בחומרים מסוכנים בארגון

חומרים מסוכנים – תחיקה 

כל מפעל שמחזיק בחומרים מסוכנים נדרש לבצע את המוטל עליו בתקנות השונות. ראשית עליו לבדוק בתקנות שונות, חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993, המשרד להגנת הסביבה,האם ריכוזי החומרים בהם המפעל משתמש, או כמויות האחסנה/פסולת בהם המפעל מאחסן, עונים על המפורט בדרישות המשרד להגנת הסביבה ובאם כן נדרש הוא בהתחלת תהליך לקבלת "היתר רעלים" (תוכל לקרוא עוד על כך באתר "אפקט הבטיחות בע"מ").

כמו כן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998 בסעיף 6(ב) מחזיק במקום העבודה מחויב להדריך את העובדים בחומרים על כלל מרכיבי גליונות בטיחות (SDS (Safety data sheet של החומרים בהם העובד משתמש (הדרכות חומרים מסוכנים).

תגובה ראשונית לאירועי חירום

במידה והמפעל נדרש לכך, יידרש מחזיק המקום להכין תיק מפעל  בו יפורטו בין השאר דרכי הפעולה הנדרשים לחירום בעת קרות אירוע חריג במפעל, כתוצאה משפך חומר מסוכן או ריאקציה (תגובתיות) של קבוצות סיכון שונות של חומרים מסוכנים שהתחברו יחד ויצרו אירוע בטיחותי.

בשלב הזה, המפעל יצטרך להכשיר צוות התערבות שיספק מענה ראשוני למיגור הסיכון באמצעים לספיגה, ניטרול, כיבוי אש וכיו"ב עד להגעת כוחות מיומנים יותר לצורך מתן מענה משלים עבור אירועי הבטיחות שאירעו.

נהלים, תרחישים ותרגול

תהליך בחינת החומרים המסוכנים

 1. ע"מ לאמן צוות חירום להתערבות באירועי החירום שבמפעל, עלינו לבחון תחילה את אופיין של החומרים המסוכנים ואת אזורי האחסנה/אחסנת הפסולת במפעל, וכמו כן את תהליכי העבודה המבוצעים עם אותם החומרים.
 2. לשם כך נבחן את כלל ה Safety data sheet של החומרים ואת דרכי הטיפול בהם בהתאמה לסוגי העבודות המבוצעות בהם.

תהליך כתיבת נהלים המותאמים לטיפול בחומרים מסוכנים

 1. לאחר בחינת תכונותיהם של החומרים המסוכנים, ייכתבו ע"י המפעל נהלי בטיחות המותאמים לעבודה עם החומרים המסוכנים במפעל.
 2. ייכתבו תרחישי אירועי חירום כתוצאה משפך/אחסנה לקוייה/פינוי פסולת מסוכנת לקויה

תהליך בניית צוות התערבות לטיפול באירועי חומרים מסוכנים

 1. מומלץ שצוות ההתערבות יורכב מעובדי המפעל שבעבודתם היומיומית מתעסקים בחומרים המסוכנים שבמפעל.
 2. צוות החירום יורכב מכמה צוותים שיוכשרו בהתאמה לתרחישים וביניהם צוות חומרים מסוכנים שמטרתו העיקרית לנטרל בעיית שפך  וסילוק פסולת מזוהמת עם קרות אירוע חירום במפעל.
 3. ייכתב תיק תרגיל מסודר שיפרט את תהליך ההדרכה ויתורגלו על כך בהתאמה.

הדרכות חומרים מסוכנים – הכשרת צוות הטיפול בחומרים מסוכנים

 1. צוות החירום יודרך תחילה על התרחישים בהדרכה פרונטאלית, ועל מטרותיו ותפקידיו של צוות בהתאמה לנהלי החברה.
 2. לאחר ההדרכה הפרונטאלית יפעל צוות החירום לתרגול התרחישים בצורה יבשה (מתודית).

תרגול מעשי של צוות הטיפול בחומרים מסוכנים

 1. צוות החירום להתערבות באירוע חומרים מסוכנים יתורגל כולו באופן מעשי ויתרגל את ההתערבות בשפך, אולם לא באמצעות החומרים המסוכנים אלא באמצעות נוזלים המדמים שפך חומר מסוכן כדוגמת מים או מים בצבעים.
 2. התרגול יבוצע באמצעי הטיפול הקיימים במפעל כגון ערכת שפך, אמצעי המיגון האישי הנדרשים וכיו"ב

סיכום תרגיל טיפול בחומרים מסוכנים

 1. בסיום התרגיל יתכנסו צוות הטיפול בחומרים מסוכנים והמדריך, וידברו על הנקודות לשיפור והנקודות לשימור בתפקודם בעם האירוע חירום שכעת תורגל.
 2. לבסוף ייכתב דוח מסודר המתאר את מהלך האירוע ויוגש למנהל המפעל או למי מטעמו.

חברת אפקט הבטיחות בע"מ תשמח לספק לכם השירות הנ"ל ולהכשיר את צוותי החירום שלכם למתן מענה מיטבי בעת אירוע חירום.

שאלות נפוצות

icon

ישנם מספר חוקים ותקנות שעל המפעל לעמוד בהם. פירוט בעמוד זה.

icon

במידה והמפעל נדרש לכך, נדרש להכין תיק מפעל  בו יפורטו בין השאר דרכי הפעולה הנדרשים לחירום בעת קרות אירוע חריג במפעל, כתוצאה משפך חומר מסוכן או ריאקציה (תגובתיות) של קבוצות סיכון שונות של חומרים מסוכנים שהתחברו יחד ויצרו אירוע בטיחותי.

icon

על מנת לאמן צוות חירום להתערבות באירועי החירום שבמפעל, עלינו לבחון תחילה את אופיין של החומרים המסוכנים ואת אזורי האחסנה/אחסנת הפסולת במפעל, וכמו כן את תהליכי העבודה המבוצעים עם אותם החומרים.

icon

מומלץ שצוות החירום יורכב מעובדי המפעל שבעבודתם היומיומית מתעסקים בחומרים המסוכנים שבמפעל. צוות החירום יורכב מכמה צוותים שיוכשרו בהתאמה לתרחישים וביניהם צוות חומרים מסוכנים.

הדרכות חומרים מסוכנים

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן