בס"ד
UKIsrael

בטיחות בלייזר

בטיחות בקרינה מלייזר מסוכן

מהי קרינת לייזר?

"קרינת לייזר" (Radiation of Emission Stimulated by Amplification Light) – קרינת אור קוהרנטית, המרוכזת בתחום צר של אורכי גל, המיוצרת או מוגברת באמצעות תהליך מבוקר של פליטת קרינה מאולצת

בטיחות בלייזר – למה בכלל צריך את זה?

עם שכלול התעשייה והגעות לרמות דיוק של חיתוך, כרסום וכיו"ב, החלה התעשייה העולמית להשתמש במכונות חיתוך בעל קרינת לייזר מסוכן.

ניתן כיום לרכוש בעולם מכונות חיתוך לייזר בעלות אופי עבודה ודיוק ברמות גבוהות מאוד ובחיתוכים עדינים וייצירת חריצים ונקבים מותאמים למגוון סוגי פלדות שכימות כיום דוגמא ניתן לצפות בסרטון הבא: Prima Power Platino Fiber with 4kw Laser Cutting Demonstration

אז מתי קרינת הלייזר מסוכנת?

ישנן רמות קרינת לייזר שונות בתעשייה, סיווג רמות הסיכון של מוצרי לייזר נקבעות בהתאם לתוספת השניה של תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה 2005

 1. רמת סיכון 1 (1 class) : מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת.
 2. רמת סיכון 1M) 1M class):מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת דרך כלל, מוצר זה עלול להיות מסוכן לעין כאשר צופים על קרן הלייזר בעזרת מערכת אופטית מרכזת.
 3. רמת סיכון 2 (2 class) : מוצר לייזר הפולט בתחום האור הנראה (400-700 nm ,(אשר רמת קרינתו מסכנת את העין רק אם החשיפה נמשכת יותר מ–25.0 שניות (זמן התגובה הארוך ביותר לרפלקס המצמוץ).
 4. רמת סיכון (2M class) : מוצר לייזר אשר רמת קרינתו אינה מסוכנת לעין כאשר החשיפה נמשכת פחות מ–25.0 שניות (זמן התגובה הארוך ביותר לרפלקס המצמוץ); מוצר זה עלול להיות מסוכן לעין כאשר צופים על קרן באמצעות מערכת אופטית מרכזת.
 5. רמת סיכון (3R class): מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעין. גבול הפליטה הנגישה לרמת סיכון זו הוא עד חמש פעמים רמת סיכון 2 ,בתחום האור הנראה ועד חמש פעמים רמת סיכון 1 ,בשאר התחומים.
 6. רמת סיכון (3b class) : מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעין בכל זמן חשיפה שהוא, אך בדרך כלל אינה מסוכנת לעור.
 7. רמת סיכון (4 class) : מוצר לייזר שפגיעתו בעין ובעור מסוכנת הן באלומה ישירה והן באלומה מוחזרת ומפוזרת' אלומתו של מוצר כזה עלולה להצית חומרים דליקים.

המלצות לפעולות נכונות טרום רכישת מכונה המופעלת באמצעות קרינת לייזר מסוכנת

 1. ראשית יש להציג לממונה הבטיחות במפעל את סוג המכונה אותה נדרש המפעל לרכוש
 2. לבחון במפעל את מיקום המכונה בהיבטי : חשמל, חשיפת עובדים, ציוד מגן אישי נדרש וכיו"ב
 3. קביעת "אזור סיכוני לייזר" במפעל – אזור שבו מופקת קרינת לייזר והחשיפה הצפויה בו בפעילות שגרתית, בתקלה או בתאונה עלולה לעבור את החשיפה המרבית המותרת;
 4. תיאום ציפיות מול ממונה הבטיחות לגבי עמידה בכל דרישות החוק הישראליות והתאמות לתקנים ישראלים באם רוכשים את המכונה מחו"ל
 5. תיאום ציפיות מול גוף המוכר את המכונה להתאמות הנ"ל
 6. קביעת הדרכת יצרן ועיון בספר היצרן של המכונה.
 7. באם רמות הסיכון הם אחת מהמפורטים מטה יש לשכור ממונה בטיחות בקרינת לייזר לשם ניהול ממוקד לסיכוני הלייזר  :
  • רמת סיכון (3R class): מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעין. גבול הפליטה הנגישה לרמת סיכון זו הוא עד חמש פעמים רמת סיכון 2 ,בתחום האור הנראה ועד חמש פעמים רמת סיכון 1 ,בשאר התחומים.
  • רמת סיכון (3b class) : מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעין בכל זמן חשיפה שהוא, אך בדרך כלל אינה מסוכנת לעור.
  • רמת סיכון (4 class) : מוצר לייזר שפגיעתו בעין ובעור מסוכנת הן באלומה ישירה והן באלומה מוחזרת ומפוזרת' אלומתו של מוצר כזה עלולה להצית חומרים דליקים.

מה תפקידיו של ממונה בטיחות לייזר במפעל ?

לפני הגעת מכונת הלייזר:

 1. לבצע אופטימיזציה של הכנת המפעל לקליטת המכונה.
 2. לרכוש ציוד מגן אישי מתאים על פי הוראות יצרן ובהתאמה לדרישות על פי כל דין במדינת ישראל.
 3. להכין תוכנית הדרכות מתאימה לעובדי המכונות ולעובדים הקרובים אליהם

כשמגיעה מכונת הלייזר וטרום הפעלתה ע"י עובדי המפעל:

 1. למקם אותה במקומה הייעודי במפעל שהוכן מבעוד מועד
 2. לבצע בדיקה למכונה לפני שימוש באמצעות מעבדה מוסמכת מטעם משרד העבודה
 3. להכשיר את העובדים לעבודה על המכונה מטעם היצרן
 4. להדריך את העובדים על הסיכונים במקום עבודתם בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט-1999, באמצעות "בעל מקצוע מתאים"
 5. לוודא ניפוק ציוד מגן אישי מתאים לעובדים בהתאמה
 6. להכין תוכנית לניהול הבטיחות על סיכוני הלייזר במפעל שתתעדכן אחת לשנה
 7. לבצע סקר מקדים וניטור סביבתי באמצעות מעבדה מוסמכת מטעם משרד העבודה, באזור הפעלת מכונת הלייזר במפעל.
 8. יישום המלצות המעבדה לאחר הניטור הסביבתי במפעל.

האם גם אני יכול/ה להיות ממונה בטיחות לייזר?

רק אם את/ה עומד בתנאים האלה

איך נמצא ממונה בטיחות לייזר שישמור על בטיחות העובדים?

אצלנו בחברת "אפקט הבטיחות בע"מ" תוכלו למצוא ממונה בטיחות לייזר איכותי אמין ומקצועי שיספק לכם את המענה הראוי

אז צרו קשר ונשמח לסייע לכם

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן